Wszystko o umowie leasingowej oraz o leasingu

Wszystko o umowie leasingowej oraz o leasingu

Firma Poradnik Klienta

Wszystko o umowie leasingowej oraz o leasingu – Umowa leasingowa to jedna z umów cywilnoprawnych. W ramach umowy występują dwie strony: leasingodawca, czyli osoba finansująca oraz leasingobiorca, czyli osoba korzystająca. Osoba finansująca udziela prawa do korzystania z przedmiotu leasingobiorcy. W zamian za korzystanie leasingobiorca jest zobowiązany do wpłacania na rzecz leasingodawcy określonej raty w terminie określonym w umowie. W ramach umowy występuje też strona umowy, która określana jest jako strona zbywającą.

Wszystko o umowie leasingowej oraz o leasingu

 

Zbywający to osoba, która od finansującego nabywa na własność rzeczy. Wyróżnia się następujące rodzaje leasingu:

Leasing bezpośredni, czyli producent zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem,
Leasing pośredni, czyli gdy w transakcji uczestniczą więcej niż dwie strony to znaczy, że między producentem a użytkownikiem występuje wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe.

W zamian za użytkowanie przedmiotu leasingobiorca płaci raty składające się z dwóch części: składnika kapitału oraz składnika odsetkowego.

W ramach oferty leasingu występują także :

Leasing operacyjny, który polega na czasowym przekazaniu rzeczy w użytkowanie. Czas ten jest krótszy niż okres zużycia przedmiotu leasingu. Raty w ramach leasingu stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie może podlegać u niego amortyzacji. W ramach leasingu leasingobiorca może mieć zagwarantowanie prawo zakupu przedmiotu po zakończeniu okresu obowiązywania umowy.

Leasing finansowy, czyli oddanie w użytkowanie przedmiotu stronie, które określana jest jako leasingobiorca. Przedmiot leasingu jest własnością finansującego, a amortyzuje go leasingobiorca. W przypadku tego typu leasingu jest możliwość sprzedaży przedmiotu po zakończeniu okresu obowiązywania umowy leasingu, więc leasingobiorca ma prawo do przeniesienia na siebie własności. Ten typ leasingu jest zbliżony do kredytu lub pożyczki. Leasing finansowy dla celów podatku od towarów i usług rozliczany jest tak jak leasing operacyjny. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat jest płatny z góry za cały okres umowy leasingu.

Leasing zwrotny, który jest dobrym wyjściem w przypadku gdy firma nie ma gotówki, ale posiada środki trwałe.
Leasing konsumencki, który jest przeznaczony dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Produkt ten jest wciąż mało popularny wśród konsumentów.
Leasing uproszczony, która pozwala uzyskać finansowanie bez badania zdolności kredytowej i stosowany jest głównie do finansowania samochodów osobowych oraz dostawczych. Dlatego jeżeli chcemy otrzymać samochód w leasingu to skorzystanie z leasingu uproszczonego jest najlepszym wyjściem.

W ramach transakcji leasingu występują następujące osoby:

Poręczyciel, który nie zawsze występuje w transakcji leasingu. Jeśli finansowa sytuacja osoby wnioskującej o finansowanie jest nie za dobra to firma leasingowa może wymagać osoby trzeciej, która poręczy za leasingobiorcę. W przypadku gdy leasingobiorca nie będzie wpłacał rat to obowiązek pokrycia rat ma wtedy poręczyciel.
Towarzystwo ubezpieczeniowe, czyli firma, która ubezpiecza przedmiot leasingu. Niektórzy ubezpieczyciele współpracują z firmami leasingowymi. Skorzystanie z ubezpieczyli z którymi współpracuje firma leasingowa pozwala na uzyskanie korzystniejszej oferty ubezpieczeniowej. Leasingobiorca może sam wybrać ubezpieczyciela.

Kiedy umowa leasingu może zostać rozwiązana ?

Umowa leasingu może zostać rozwiązania w przypadku braku płatności rat.

Zdolność kredytowa w przypadku leasingu

Branża leasingowa nie jest objęta wytycznymi KNF, które określają zasady badania zdolności kredytowej oraz zasady zabezpieczeń w zamian za udzielenie kredytu. Jednak to nie oznacza, że zostanie nam udzielony, ale stanowi on dobre wyjście dla osób, które poprzez brak zdolność w banku nie mogą otrzymać kredytu.

Plusy oraz minusy leasingu

Plusami leasingu są: niewielkie zaangażowanie własnego kapitału, optymalizacja obciążeń podatkowych, możliwość rozliczania podatku VAT oraz to, że można używać rzecz na przykład samochód bez konieczności zakupu.
Minusami leasingu są: w przypadku opóźnień rzecz zostanie odebrana klientowi oraz to, że koszty leasingu nie są regulowane ustawami.

Na co można wykorzystać leasing ?

Leasing można wykorzystać na zakup:

Samochodów,
Transportu ciężkiego,
Maszyn budowlanych,
Maszyn rolniczych oraz leśnych,
Sprzętu IT,
Wyposażenia biura oraz sklepu,
Jachtów oraz motorówek,
Maszyn oraz urządzeń,
Nieruchomości.

Wybierając finansowaniem leasingiem należy porównać oferty różnych firm w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pod względem wysokości kosztów. Przy wyborze oferty należy skorzystać z dobrego doradztwa. Dobre doradztwo pozwoli na uniknięcie błędów. W celu skorzystania z profesjonalnego doradztwa należy skorzystać z strony internetowej www.leasinguproszczony.eu. Na stronie internetowej znajdziemy wszelkie informacje na temat oferty leasingowej oraz będziemy mogli wypełnić formularz kontaktowy. Gdy wypełnimy formularz skontaktuje się z nami konsultant, który pomoże uzyskać nam potrzebne finansowanie. Dodatkowo wypełniając formularz znajdujący się na stronie otrzymamy jednego konsultanta, który będzie się opiekował naszą sprawą. Gdy skorzystamy ze strony internetowej formalności związane z procesem pozyskiwania leasingu nie będą dla nas męczące. Leasing to naprawdę najlepsza forma finansowa wśród dostępnych na rynku. Dlatego, więc gdy chcemy zakupić na przykład samochód czy ciężarówkę to warto wybrać wspomnianą wcześniej stronę internetową i wypełnić formularz kontaktowy.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments