Umowa leasingowa krok po kroku

Umowa leasingowa krok po kroku

Poradnik Klienta

Umowa leasingowa krok po kroku – Leasing stał się w Polsce jedną z najbardziej popularnych form zakupu, szczególnie jeśli chodzi o samochody osobowe i ciężarowe. Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, co to jest ten leasing? Leasing jest formą zakupu danego przedmiotu bez angażowania jednorazowo dużych środków finansowych.

Umowa leasingowa krok po kroku

W praktyce oznacza to zakup, za pośrednictwem leasingodawcy, danego przedmiotu i spłacanie jego wartości w wygodnych dla nas ratach. Oczywiście podczas trwania umowy możemy z niego w pełni korzystać.

W umowie leasingowej rozróżniamy trzy podmioty :

Leasingobiorcę – czyli osobę, która korzysta z przedmiotu podczas trwania umowy na zawartych w niej warunkach spłacając przy tym raty ;
Leasingodawce – czyli osobę finansującą przedmiot leasingu, a następnie udostępniającą go leasingobiorcy;
Zbywcę – czyli osobę, która na podstawie często odrębnej umowy sprzedaje przedmiot leasingu leasingodawcy.

Przyglądając się umowie leasingowej możemy podzielić ją na kilka podstawowych części.
CZĘŚĆ A
W której zawarte są podstawowe informacje. Wpisujemy tam dokładne dane naszej firmy, takie jak: nazwę, adres siedziby, REGON, numer KRS, wysokość kapitału zakładowego oraz dane osobowe osoby reprezentującej firmę. Następnie te same informacje wpisuje Leasingodawca włącznie z wysokością kapitału zakładowego poświadczoną odpowiednim dokumentem, w który mamy prawo mieć wgląd podczas podpisywania umowy.
CZĘŚĆ B
W której opisujemy dokładnie przedmiot leasingu. Możemy w niej również sprawdzić od kogo Leasingodawca nabywa przedmiot. Ważnym elementem tej części jest prawidłowe i dokładne określenie przedmiotu leasingu oraz terminu jego użytkowania przez Leasingobiorcę. Zawarta jest tam również informacja o tym kto pozostaje właścicielem przedmiotu na czas umowy, kto może z tego tytułu dokonywać odpisów amortyzacyjnych oraz, że Leasingodawca nie ma prawa przelać swoich praw dotyczących przedmiotu na osoby trzecie.
CZĘŚĆ C
W której określony zostaje odbiór przedmiotu. W tej części ustalamy dokładną datę odbioru przedmiotu leasingu. Dowiadujemy się również która ze stron zostaje obciążona kosztami transportu przedmiotu – zazwyczaj jest to Leasingobiorca. Następnie zawarta jest informacja o warunkach odmowy odbioru przedmiotu przez Leasingobiorcę. Warunkiem odmowy mogą być wady, usterki lub niezgodności przedmiotu z wcześniejszymi ustaleniami. Dowiadujemy się również, że Leasingodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy i inne niedogodności, na które nie ma wpływu – na przykład wady lub usterki w przedmiocie.
CZĘŚĆ D
Jest punktem informującym o ubezpieczeniach przedmiotu leasingu. Dowiadujemy się, że jesteśmy zobowiązani do ubezpieczenia przedmiotu oraz do ponoszenia wszelkich kosztów tego ubezpieczenia. Warto również nadmienić, że to Leasingodawca ma prawo wskazania konkretnej firmy ubezpieczeniowej, w której mamy ubezpieczyć przedmiot oraz wybrać dowolne ubezpieczenia dodatkowe, które musimy wykupić.
CZĘŚĆ E
Jest to jedna z najważniejszych w całej umowie. Dotyczy ona wynagrodzenia dla Leasingodawcy. Znajdziemy tam kwotę wartości przedmiotu leasingu na dzień zawarcia umowy. Następnie Leasingodawca określa całkowitą kwotę umowy leasingu, którą mamy spłacić. Zawarte są w niej: koszta związane z zakupem przedmiotu oraz wynagrodzenie Leasingodawcy za przeprowadzenie transakcji, które ustala sam Leasingodawca. Ma on jednak obowiązek wypisać w umowie dokładne jego składniki, czyli ile i za co jeszcze musimy zapłacić. E kolejnym punkcie określona zostaje kwota opłaty wstępnej ( tak zwanej wpłaty własnej) oraz termin jej zapłaty. Może ona wynosić od 0 % do 50 % wartości przedmiotu i jest dopasowywana indywidualnie do możliwości finansowych klienta. Następnie wpisana zostaje wysokość miesięcznych rat, które mamy spłacać, termin wpłaty oraz numer rachunku bankowego, na który mamy uiszczać opłaty. Kolejnym istotnym punktem tej części jest wysokość odsetek za każdy dzień zwłoki w opłatach rat. Dowiadujemy się także, że Leasingodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku zalegania ze spłatą przez 3 miesiące oraz, że w sytuacji, gdy nie możemy korzystać z przedmiotu nawet nie z własnej winy, nadal musimy regularnie spłacać raty.
CZĘŚĆ F
W której znajdziemy nasze obowiązki jako Leasingobiorcy. Dowiadujemy się, że musimy dokonywać wszelkich przeglądów, konserwacji, napraw lub remontów na własny koszt. Następnie, że mamy obowiązek korzystać z przedmiotu tylko zgodnie z jego zastosowaniem i przeznaczeniem.
Nie możemy również dokonywać żadnych zmian lub ulepszeń bez zgody Leasingodawcy. Ponadto Leasingodawca ma prawo skontrolować sposób w jaki korzystamy z przedmiotu. Istotną kwestią jest fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za zużycie przedmiotu przy jego prawidłowym użytkowaniu. Kolejnym punktem jest informacja o obciążeniu nas w przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotu leasingu oraz nałożeniu umownej kary finansowej, której kwotę w tym punkcie wpisuje Leasingodawca.
CZĘŚĆ G
W której określone zostają warunki wypowiedzenia umowy przez Leasingodawce. W pierwszym punkcie określona zostaje długość wypowiedzenia umowy. Następnie zawarte są sytuacje, w których Leasingodawca ma prawo wypowiedzieć nam umowę, czyli gdy:

mimo upomnienia na piśmie nie spisujemy należytej pieczy nad przedmiotem leasingu,
mimo upomnienia na piśmie korzystamy z przedmiotu w sposób niezgodny z jego właściwościami i przeznaczeniem,
mimo upomnienia na piśmie nie usuniemy zmian dokonanych w przedmiocie bez zgody Leasingodawcy,
w przypadku, gdy oddaliśmy przedmiot leasingu do użytku osobie trzeciej.

CZĘŚĆ H
Dotyczy zabezpieczenia płatności. Zabezpieczeniem płatności wynagrodzenia i innych zobowiązań finansowych wobec Leasingodawcy może być weksel in blanco wystawiony przez Leasingobiorcę lub sam przedmiot leasingu.
CZĘŚĆ G
W który określona zostaje opcja leasingowa. Po zakończeniu umowy leasingowej mamy prawo do zakupu przedmiotu, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia umowy, za jego wartość końcową, która zostaje określona w tej części.
CZĘŚĆ I
To część zawierająca postanowienia końcowe. Znajdziemy w niej informacje o dołączonych do umowy dokumentach, takich jak protokół odbioru, o ilości sporządzonych kopii umowy oraz o ustalonym sądzie rozstrzygającym ewentualne spory dotyczące tej umowy.

Jak wspominaliśmy na początku, najczęściej leasingowanymi przedmiotami są samochody, szczególnie ciężarowe. Dzieje się tak z powodu ich bardzo wysokich cen. Leasing samochodu ciężarowego jest idealnym rozwiązaniem nie tylko dla małych firm, ale również dla każdego, kto nie chce zdestabilizować sytuacji finansowej swojej firmy. Ma polskim rynku działa już wiele firm zajmujących się leasingiem ciężarówek. Najkorzystniejszą opcją jest w tym przypadku leasing uproszczony, który polega na zminimalizowaniu niezbędnych formalności i szybkim rozpatrzeniu wniosku. Najlepszą ofertę leasingu uproszczonego znajdziemy na stronie http://www.leasinguproszczony.eu/ . Dlaczego warto ich wybrać? Zdecydowanie z powodu indywidualnego podejścia do każdego klienta. Pozostałymi zaletami są:

szybkie rozpatrzenie wniosku,
niska wplata własna – od 0 % do 10 %,
szeroka oferta leasingowanych przedmiotów,
fachową obsługa,
niska prowizja pobierana przez firmę.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments