Na czym polega umowa leasingowa?

Na czym polega umowa leasingowa?

Poradnik Klienta

Na czym polega umowa leasingowa? Umowa leasingu to alternatywa dla kredytu, który nie każdy może otrzymać. Dzięki takiej umowie możliwe jest korzystanie z danego przedmiotu, np. samochodu bez wkładania w to większego kapitału. Taką umowę podpisuje się na określony czas. Można wyróżnić dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy, ale korzystniejszy dla osoby, która jest przedmiotem leasingu jest ten pierwszy.

Na czym polega umowa leasingowa?

Taką umowę leasingową można podpisać z tą firmą: www.leasinguproszczony.eu .
Jakie są podmioty leasingu?

Można wyróżnić trzy podmioty leasingu, a jest to:

finansujący, czyli leasingodawca – jest to podmiot, który prowadzi dane przedsiębiorstwo. Podmiot ten kupuje dany produkt od zbywcy, a potem umożliwia jego użytkowanie przez osobę korzystającą w zamian za płacenie comiesięcznych rat leasingu. Taka umowa jest podpisywana na określony czas, ale i też na określonych warunkach. Osoba finansująca musi zawrzeć taką umowę leasingową w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa;
korzystający, czyli leasingobiorca – jest to osoba, która korzysta z danego przedmiotu leasingu, ale może to robić tylko i wyłącznie na warunkach, które zostały określone w umowie. Taką osobą korzystającą może być każdy przedmiot prawa, np. osoba fizyczna czy prawna;
zbywca – jest to osoba, od której leasingodawca na podstawie innej umowy nabywa dany produkt na własność. Warto pamiętać, że ta osoba nie jest stroną umowy leasingowej. A to oznacza, że zbywca i finansujący podpisują odrębną umowę, dzięki której finansujący będzie mógł wziąć, np. auto na własność, a następnie przekazać go osobie korzystającej.

Co może być przedmiotem leasingu?

Przedmiotem takiego leasingu mogą być tylko i wyłącznie rzeczy, a są to i ruchomości, jak i nieruchomości. Jednak najczęściej w taki leasing jest brany samochód osobowy albo samochód ciężarowy. Jest to doskonałe rozwiązanie, na którym dobrze wychodzi i osoba korzystająca, i osoba finansująca.
Co musi znaleźć się w umowie?

W umowie leasingu muszą znaleźć się pewne elementy, bez których nie można jej podpisać. Bardzo ważne jest to, że osoba finansująca zobowiązuje się do nabycia danego przedmiotu od zbywcy na warunkach, które muszą zostać określone w umowie leasingowej. Następnie finansujący ma obowiązek oddać daną rzecz osobie korzystającej na określony czas. Kolejnym punktem jest to, że korzystający zobowiązuje się do płacenia miesięcznych rat osobie finansującej za dany produkt.

Jeśli osoba finansująca nabywa daną rzecz zgodnie z warunkami określonymi w umowie, to warto wiedzieć, że korzystający ma prawo do określenia tego, kim ma być zbywca i jak dokładnie ma ta rzecz wyglądać. Poza tym finansujący musi oddać rzecz osobie korzystającej w takim stanie, w jakim ją nabył od zbywcy.

Poza tym w umowie może znaleźć się punkt, który będzie mówił, że po zakończeniu tej umowy osoba finansująca przeniesie na własność na korzystającego daną rzecz i jest to tzw. opcja leasingowa. Jednak nie jest ona punktem koniecznym umowy.
Jakie jest wynagrodzenie dla finansującego?

Finansujący ma prawo do wynagrodzenia leasingowego, które musi mu płacić korzystający po wzięciu, np. samochodu w leasing. Takie wynagrodzenie musi być płacone w comiesięcznych ratach, które zostały ustalone na początku. Wysokość takich rat musi być równa przynajmniej cenie albo wynagrodzeniu z tytułu nabycia danej rzeczy przez finansującego. Takie raty mają na celu zwrot całej kwoty finansującemu, którą poniósł podczas nabywania rzeczy od zbywcy. Musi ono być tak ustalone, aby osoba finansująca poniosła na tym korzyść
Zalety umowy leasingowej

Jedną taką najważniejszą i najlepszą zaletą takiej umowy jest to, że ma się w związku z tym korzyści podatkowe. Jeśli osoba bierze dany produkt w leasingu operacyjnym, to wydatki, które zostały poniesione właśnie na opłaty leasingowe, można wliczyć bezpośrednio w koszty działalności gospodarczej. I nie trzeba tu robić żadnych odpisów amortyzacyjnych. Takie odpisy musi zrobić każdy kupujący, kiedy nabywa dany produkt na własność. W związku z tym rata jest liczona jako koszt uzyskania przychodu.

Kolejna zaleta która również jest bardzo ważna, to to, że osoba korzystająca posiada wyłączne prawo właśnie do korzystania z danego przedmiotu, który wzięło się w leasing. Następna zaleta jest taka, że osoba korzystająca, np. z samochodu w leasingu nie musi mieć całej kwoty na to auto, ale może spłacać je w ratach.

Osoba finansująca również ponosi z tytułu takiej umowy korzyści, ponieważ może pozyskać taniej środki pieniężne niż osoba, która bierze takie auto w leasing. Takim ważnym zabezpieczeniem dla osoby finansującej, jest to, że jej przysługuje prawo własności danego przedmiotu. Kolejna zaleta dla osoby finansującej jest taka, że nie ponosi ona żadnych kosztów, które są związane z użytkowaniem, np. tego samochodu oraz nie ponosi kosztów, które są związane z ryzykiem kradzieży auta.
Minusy umowy leasingowej

Minusem takiej umowy leasingowej jest to, że ostatecznie nabycie w taki sposób samochodu jest droższym rozwiązaniem niż wzięcie na niego kredytu. Poza tym z naruszeniem umowy wiążą się bardzo poważne konsekwencje. Jeśli osoba korzystająca straci nabyty w taki sposób samochód, to i tak musi dalej płacić raty leasingowe.

Jednak takim najpoważniejszym minusem jest ryzyko, że firma finansująca ogłosi bankructwo albo ma jakieś długi i może lesingodawca w związku z tym odebrać nam auto na poczet pokrycia długów.

Pomimo tych wad leasing i tak jest wciąż popularny i bardzo często jest najlepszym rozwiązaniem, a produkty w leasing można wziąć tutaj: www.leasinguproszczony.eu . Firma ta oferuje możliwość wzięcia, np. samochodu w leasing uproszczony. W leasing można wziąć różnorodne produkty, np. telewizory, sprzęty, jakieś maszyny, a także samochód osobowy lub samochód ciężarowy. Jeśli ma się taki samochód w leasingu, to można z niego od razu korzystać bez konieczności płacenia całej sumy. Po podpisaniu umowy płaci się comiesięczne raty leasingowe.
Zalety wzięcia samochodu w leasing

Jeśli posiada się firmę, to można wziąć samochód w leasing, np. tutaj: www.leasinguproszczony.eu. Jest wiele zalet, które wynikają z takiego przedsięwzięcia:

płaci się tylko zużytkowanie samochodu;
porównując taki leasing z kredytem – to jest on bardziej opłacalny podatkowo;
jest łatwiej podpisać umowę leasingu niż dostać kredyt;
osoba finansująca płaci ubezpieczenie;
samochód otrzymuje się od razu i od razu można go użytkować, jest też zarejestrowany.

Umowa leasingowa to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą, np. nabyć samochód, ale nie mają całej potrzebnej kwoty na jego zakup. Wystarczy tylko podpisać umowę i pokrywać comiesięczne raty, aby można było z niego korzystać.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments