Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych

Przez środki trwałe należy rozumieć nic innego, jak przede wszystkim składniki majątku o charakterze rzeczowym, które mogą być zarówno własnością danego przedsiębiorcy, bądź wyłącznie współwłasnością. Oczywiście wartość takich składników majątku powinna przekraczać 10 tysięcy złotych. Chodzi więc w głównej mierze o to, aby środki te były w jak największym stopniu przydatne do wykorzystywania podczas prowadzenia […]

Continue Reading