Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych

Polecane portale

Przez środki trwałe należy rozumieć nic innego, jak przede wszystkim składniki majątku o charakterze rzeczowym, które mogą być zarówno własnością danego przedsiębiorcy, bądź wyłącznie współwłasnością. Oczywiście wartość takich składników majątku powinna przekraczać 10 tysięcy złotych. Chodzi więc w głównej mierze o to, aby środki te były w jak największym stopniu przydatne do wykorzystywania podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Przy czym okres tego czasu nie powinien być krótszy niż jeden rok. Warto również zaznaczyć, że środkami trwałymi mogą być jak najbardziej nieruchomości, do których można zakwalifikować przede wszystkim: grunty rolne, mieszkania, domy, a także spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, czy też prawo do własności odrębnych lokali.

Czym są środki trwałe?

 W związku z tym, jak można w prosty sposób zauważyć, jest tutaj wiele możliwości, które można potraktować, jako środki trwałe. Oprócz tego do środków trwałych, jak składników majątku o charakterze rzeczowym można też zaliczyć różnego rodzaju maszyny, bądź także środki transportu. Istnieje pewna zasada ustalania pewnej wartości początkowej środków trwałych, a można do niej przede wszystkim zaliczyć taką kwestię jak: podstawą ustalenia takiej wartości jest w większości przypadków cena zakupu danej ruchomości lub nieruchomości. Należy również pamiętać o tym, że istnieje możliwość zmiany wyceny środka trwałego. Aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że taka sytuacja może mieć miejsce jedynie w przypadku wystąpienia jednej sytuacji. Sytuacją taką jest chęć ulepszenia albo też przeprowadzenia aktualizacji takiej wyceny. 

Jaka jest klasyfikacja środków trwałych?

Otóż, jeżeli chodzi o kwestię tego, jaka jest klasyfikacji środków trwałych to musimy tutaj wyróżnić przede wszystkim takie kwestie jak: 0-odnoszące się do budynków, 1-odnoszące się do budynków oraz lokali, 2-odnosząca się do obiektów inżynierii lądowej, jak również 3-odnosząca się do kotłów i maszyn energetycznych oraz 4-odnoszące się do urządzeń ogólnego zastosowania. Chodzi również o to, aby środki trwałe nadawały się do pełnego użytku, nie posiadały żadnych skaz, a także, aby były w pełni przeznaczone na potrzeby konkretnej jednostki. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie mówić, że dana ruchomość lub nieruchomość jest środkiem trwałym danej osoby. 

Co to jest amortyzacja środków trwałych – koszty i metody

Amortyzacją środków trwałych określa się nie innego, jak stopniowe zużycie składników wchodzących w skład danego majątku. Zużycia takiego dokonuje się za pomocą odpisów amortyzacyjnych. W związku z tym wszystko odnoszące się do tej kwestii powinno być w odpowiedni sposób dokumentowane. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przez planowane rozłożenie wartości środków trwałych, ale również na podstawie określonego okresu amortyzacji. Wiele osób zapewne zastanawia się na czym opiera się obniżenie kosztów środków trwałych. Otóż, wobec tego należy powiedzieć, że obniżenie kosztów środków trwałych opiera się przede wszystkim na dwóch kluczowych aspektach, do których można zaliczyć nic innego jak: czynniki ekonomiczne, jak również kwestie odnoszące się do użytkowania danej rzeczy. Należy również zwrócić szczególną uwagę na to, że amortyzacja jest zaliczana przede wszystkim do kosztów uzyskania przychodów w konkretnym okresie. Wobec tego, rezultatem takiego działania będzie nic innego, jak w szczególności zmniejszenie wysokości podatku dochodowego do odprowadzenia. Warto także zauważyć między innymi to, że najczęściej stosowaną metodą przy amortyzacji jest metoda liniowa. Polega ona na niczym innym jak na tym, że w trakcie całego okresu trwania amortyzacji obowiązuje przede wszystkim stała wartość odpisów rocznych. W związku z tym od wartości początkowej należy dokonać odpisów amortyzacyjnych w oparciu o roczną stawkę, która została w precyzyjny sposób określona w kwalifikacji środków trwałych poruszonych powyżej. I to właśnie przez zastosowanie takiego rozwiązania mamy szansę w odpowiedni sposób zmniejszyć nasz dochód, a co za tym idzie, również przyczynić się do znaczącego obniżenia wymiaru podatku dochodowego. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie: https://pragmago.pl/porada/amortyzacja-srodkow-trwalych/  .

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments