Profil Google+

CESJA UMOWY LEASINGU CZYLI JAK SPRZEDAĆ PRZEDMIOT W TRAKCIE UMOWY

Ilustracja do artykułu

Cesja umowy leasingu to mądre rozwiązanie dla każdego leasingobiorcy w momencie, kiedy jego firmy nie stać już na leasing z różnych powodów, upadłości czy też problemów finansowych . Polega ona na przepisaniu leasingu na osoby trzecie. Czyli kiedy umowa leasingowa została zawarta na 10 lat, a potrzebujemy dokonać cesji umowy leasingowa więc musimy przepisać np. samochód na chociażby małżonkę lub inną firmę. Jest to korzystne na tyle iż, teraz inna osoba będzie spłacała resztę trwania raty leasingowej, a my nie jesteśmy już zobowiązani  do płacenia rat leasingowych.

Cesja umowy leasingu przepisuje się korzystając z umowy cywilnoprawnej, więc nie wpływa to na system podatkowy, tę sprawę należy rozwiązać na innych zasadach.  Cesja umowy leasingowej wymaga nowej oceny podatkowej  co za tym idzie, należy wyjaśnić iż wiąże się to z nowym leasingobiorcą i możliwością posiadania prawa do wliczenia rat leasingowych w koszty firmy,  nie jest to takie proste, gdyż według prawa jedna strona rezygnuje z umowy, a inna ją przejmuje co wiąże się z koniecznością ponownego ocenienia  leasingobiorcy(nowego)  pod kątem spełnienia warunków z art.. 17b updop. Podczas podpisywania cesja umowy leasingu wymagane jest spełnienie dwóch wymogów. 

  1. Należy określić w jakich okolicznościach przy dokonaniu cesji umowy leasingowej została dokonana i czy może być nadal rozliczana w ramach okresu zobowiązania.
  2. Suma opłat leasingowych pomniejszona o podatek towarów i usług jest równa minimalnej wartości początkowej środków trwałych lub niematerialnych i prawnych

Warto przypomnieć, że w poprzednich latach cesja umowy leasingu była mniej korzystna niż obecnie, a organy podatkowe uważały, że przeniesienie praw zawartych w leasingu będzie korzystne dla nowego użytkownika, sama cesja umowy leasingu służy głównie nowemu klientowi  leasingu jedynie w celach podatkowych.  Jeśli tylko dokonało się cesji umowy leasingu, a nie spełniło się ściśle określonych wartości, cesję traktowano jako nową umowę.

Cesja umowy leasingu jest zagadnieniem o wiele bardziej obszernym,  a reguła przepisów na tyle szeroko rozumiana, że prowadzi do sporów z organami podatkowymi.  Prawo natomiast w związku z jego zawiłością może być uregulowane, a cesja umowy leasingu pozostanie nadal korzystnym rozwiązaniem.  Cesja umowy leasingu jest popularnym rozwiązaniem kiedy firma nie może już dłużej spłacać zobowiązań lub nie jest to firmie na rękę.

Komentarze użytkowników

Tworzysz komentarz

captcha
Banner UE Innowacyjna Gospodarka